دلم گرفته

ميخندم...
ساده ميگيرم...
ساده ميگذرم...
بلند ميخندم و با هر سازي ميرقصم...
نه اينكه دلخوشم!
نه اينكه شادم و از هفت دولت آزاد!
مدتي طولاني شكستم، زمين خوردم، سختي ديدم، گريه كردم و حالا...
براي 'زنده ماندن' خودم را به كوچه 'علي چپ' زده ام...
روحم بزرگ نيست...دردم عميق است...

ميخندم كه جاي زخمها را نبينيد

******************************

ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ !
ﺩﻟﺨﻮﺷﻲ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺖ !
ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭُ ﺑﺮﻡ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ !
ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﻢ ﻣﻴﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻴﺮﻭﻧﺪ !
ﻭﻟﻲ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ... !
ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﺖ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻴﮕﺬﺭﺩ ... ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ !
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﻲ !
ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺯﺟﺰﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ !
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺧﻮﺵ ﺑﺤﺎﻟﺖ ...
ﭼﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﻱ !
ﮐﺎﺵ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ...
ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ، ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎﻳﺖ ﻏﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ !!!
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺗﺎﺭ ﺍﺳﺖ !!!
ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﻮﻳﻢ ؟ !
ﺍﺯ 
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﻡ ﻧﻤﻴﮑﻨﻨﺪ ؟ !
ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻤﺸﺎﻥ ؟ !
از ادمهايي كه نزديك ميشوند و پس ميزنم ؟!
ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎ ....
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺑﺮﺗﻦ ﻧﺎﺭﺱ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ... !
ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﺤﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ .... ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ


برچسبـهـ ـا : به طرز عجيبي،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۱:۱۴ توسط گلپري: نظرات (0)

دنياي با تو بودن

دنياي با تو بودن دنياي ناشناسه
وقتي نگين چشمات لبريز التماسه
با اون لباي بسته حرفاي تازه داري
خوندم من از نگاهت انگار دوستم نداري

آتيش نزن به جونم
خودت با من مي سوزي
يادت نره عزيزم
دوستم داشتي يه روزي
آتيش نزن به جونم
خودت با من مي سوزي
يادت نره عزيزم
دوستم داشتي يه روزي

دنياي با تو بودن اگر چه زندگيمه
اما به پات نشستن از روي سادگيمه
چشمام اگه يه روزي نخواد تو رو ببينه
بهتر كه تا قيامت در انتظار بشينه

آتيش نزن به جونم
خودت با من مي سوزي
يادت نره عزيزم
دوستم داشتي يه روزي
آتيش نزن به جونم
خودت با من مي سوزي
يادت نره عزيزم
دوستم داشتي يه روزي

دنياي با تو بودن اگر چه زندگيمه
اما به پات نشستن از روي سادگيمه
چشمام اگه يه روزي نخواد تو رو ببينه
بهتر كه تا قيامت در انتظار بشينه

آتيش نزن به جونم
خودت با من مي سوزي
يادت نره عزيزم
دوستم داشتي يه روزي
آتيش نزن به جونم
خودت با من مي سوزي
يادت نره عزيزم
دوستم داشتي يه روزي


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۲:۱۷ توسط گلپري: نظرات (0)

يك دنيا فداتم

اغوش
مرد بايد

وقتي مخاطبش عصبانيه , ناراحته , ميخواد داد بزنه

وايسه روبروش بگه

تو چشام نيگا كن , بهت ميگم تو چشام نيگا كن

حالا داد بزن , بگو از چي ناراحتي

بعد مخاطب داد بزنه , گله كنه , فرياد بكشه , گريه كنه

حتي با مشتاي زنونه ش بكوبه تو بغله مرد

آخرش خسته ميشه ميزنه زير گريه

همونجا بايد بغلش كنه

نذاره تنها باشه

حرف نزنه ها , توضيح نده ها

كل كل نكنه ها , توجيه نكنه ها

فقط نذاره احساس كنه تنهاست

مرد بايد گاهي وقتا مردونگيشو با سكوت ثابت كنه

با بغلش !!!

*******************************

ديوانه ام مي كند ...!
فكر اينكه .. زنده زنده .. نيمي از من را .. از من جدا كنند !!
لطفا ... تا زنده ام بــــــــــــــــــمان

 


برچسبـهـ ـا : مرد بايد، دلتنگي،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۶:۰۸ توسط گلپري: نظرات (0)

همين لحظها

مي شود در همين لحظه از راه برسي و جوري مرا در آغوش بگيري

كه حتي عقربه ها هم جرات نكنند از اين لحظه عبور كنند ؟

و من به اندازه ي تمام روزهاي كم بودنت تو را ببويم

و در اين زمان متوقف ، سالها در آغوشت زندگي كنم بي ترس فرداها ؟

***********************************

 بي هوا
بي هوا بدست آمده بودي :بي خود از دست رفتي ! 

نفهميدم آمدنت را حيران بنگرم !

يا رفتنت را مات بگريم !

باد آورده را باد ميبرد...قبول !!!

دلم را كه باد نياورده بود ....


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۹:۴۹ توسط گلپري: نظرات (0)

بازم من

سلام من باز اومدم

بعد از يك مدتي باز من اومدم براي زنده كردن خاطراتم  قربون عشق مهربون اخمي خودم برم كه تحويلم نميگره


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۳:۴۶ توسط گلپري: نظرات (0)

متنفرم ازت

متنفرم ازت متنفرم ميفهمي

ميخوام ايقد جيغ بزنم از سادگيم

نميفهمي دارم ميسوزم 

حيف دلم حيف عشقي كه داشتم

امشب با تمام وجودم تو دلم ميكشمت

تو امشب واسه دل من ميميري

ميفهمي 

باورم نميشه بخاطر فراموش كردن يكي ديگه اومدي

با دلم بازي كردي پست فطرت 

جواب اين اشكا رو ميخواي چطوري بدي


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۰۲:۵۷ توسط گلپري: نظرات (0)

فقط بخون

ميدونم با اين نوشتها كه برات مينويسم وبلاگمو به مدير گزارش ميكني اما 

به قول خودت بدرك سياه به جهنم ديگه برام مهم ني 

يادت گفتم نميخوام جاي كسي برات باشم اما تو گولم زدي

با نامردي وارد زندگيم شدي من هر چي بودم ظاهر و باطنم 

يكي بود نامرد دوست داشتم به من ميگفتي لاشي اما تو كه بدتر از من بودي

من همه زندگيمو برات رو كردم اما تو چي دروغ گفتي واقيتو ازم پنهون كردي

ديگه برام مهم ني اگه تا الان تمام وجودم تو بودي ديگه فراموشت ميكنم

همين الان كه دارم با بض برات مينويسم همين الاني كه چشام ابري برات مينويسم

فراموشت ميكنم نميبخشمت به قول خودت من كه خدا نيستم ببخشم من اون از روز كنار سه زيارتي 

قسم خوردم دروغ نگم و نگفتم ولي تو چي اين همه مدت به بازيم دادي منو ميخواستي كه اون عشقتو فراموش كني خيلي پستي

اره حلا كه فراموشش كردي از من گذشتي برو برس به همون زندگيت كه امشب دارم حس تنفر ميگرم ازت 

امشب با تموم وجودم ميكشمت تو وجودم برو 

تصويرت باورام اعتمادم خراب شد حلا برو برو گم شو امشب زمينو اسمونو يكي ميكنم كه بسپارمت به 

دست فراموشي ولي تاوان اشكامو دلمو بايد پس بدي بخدا پس ميدي.


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۲:۲۷ توسط گلپري: نظرات (0)

اهاي تو

اين دل نوشتهاي من بخاطر تواي توكه باورم نداري 

تو تواي كه گذاشتي عالمو ادم از داغوني من شاد باشن

تواي كه عشقمو باور نكردي حرفامو باور نداري

اره تو تواي كه نميدوني از ديشب  تا الان دل تنگي بدجور ويرونم كرده

دارم با بغض برا تو مينويسم كه حاضر نيستي اسمتو بيارم

اخ بي معرفت من به عشق تو اومدم اينترنت وب رو به روز كردم

من بد بودم تقصير دارم تو كه ميدونستي زود پشيمون ميشدم از كارم ميمدم 

پيشت چرا چرا گذاشتيم تنها نگو بي خيالم شدي نگو برات مهم ني نگو غريبه ام

كه باورم نميشه. بيخيال چكار داري بدجور ته دلمو خالي كردي نفسي اشكمو در اوردي

بازم دوست دارم همون 23 يعني 2دو 3سه كه برات فرستادم يعني دوست دارم 

 

 

 


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶:۰۷ توسط گلپري: نظرات (0)

ساده ازم گذشتي

دستاتو عاشقونه

گذاشتي توي دستاش

ساده ازم گذشتي

جدايي منو تو

خيلي غريبونه بود

من كه تو رو مي خواستم

اشكت همش بهونه بود

بهونه اي رفتنو

نموندن تو

نشكن

من و مي ميرم

دستاتو

نمي گيرم

خيلي داغونم عشقم

دستات كه تو دستاشه

دنيات كه همه حرفاشه

ساده ازم گذشتي

ساده گذاشتي رفتي

تو بودي عشقمو جونم

تو بودي همه اي وجودم

حالا تنهايي شده

رفيق دردام

ازت گلايه ندارم

فقط بدون عزيز جونم

ساده ازم گذشتي

ساده گذاشتي رفتي

منكه واسه نگاهت

حتي واسه يك لحظه

جونم توي دستات

گرو مي زاشتم

وقتي صدات مي كردم

لحظه اي كه مي رفتي

منو نگام نكردي

رو دلم پا گذاشتي

ساده ازم گذشتي


برچسبـهـ ـا : خيلي سخته،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۱:۲۸ توسط گلپري: نظرات (0)

خدانگهدار


تو مرا
آنقدر آزردي ..
كه خودم كوچ كنم از شهرت ..
بكنم دل ز دل چون سنگت ..
تو خيالت راحت ..
... مي روم از قلبت ..
مي شوم دورترين خاطره در شب هايت
تو به من مي خندي ..
و به خود مي گويي:
باز مي آيد و مي سوزد از اين عشق
ولي ..
بر نمي گردم نه!
مي روم آنجايي
كه دلي بهر دلي تب دارد ..
عشق زيباست و حرمت دارد ..
تو بمان ..
دلت ارزاني هر كس كه دلش مثل دلت
سرد و بي روح شده است ..
سخت بيمار شده است ..


برچسبـهـ ـا : ،

✘ادامهـ مطلبـ✘
بازدید:


♥ نوشته شده در ۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۴۶:۳۷ توسط گلپري: نظرات (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ]

Design By : Bia2skin.ir