حرف حساب خيانت

عكس عاشقانه شكست عشقي

عكس عاشقانه شكست عشقي

نمي بخشمت به خاطر تمام خنده هايي كه از صورتم گرفتي
به خاطر تمام غم هايي كه بر صورتم نشاندي
نمي بخشمت به خاطر دلي كه برايم شكستي
به خاطر احساسي كه برايم پر پر كردي
نمي بخشمت به خاطر زخمي كه با خيانت بر وجودم  تا ابد نشاندي

            *******************

به تاوان دلم كه شكسته شد

دلها را مي شكنم

گناهش پاي دلي كه دلم را شكست...

              *********************

دلم را شكاندي؟

عيبي ندارد!

غرورم را خرد كردي؟

اشكالي ندارد!

عشق را از نگاهم نخواندي؟

مهم نيست!

مرا ناديده گرفتي؟

ايرادي ندارد!

فقط "تو" باش!!!

حتي اگر تمام بودنت

براي ديگري باشد!!!

    *******************

.
كاش موقع عرق خوردن...
نوع سگيش رو اتخاب كني 
خدا رو چه ديدي شايد!!!
موقع مستي يه كم...

 با وفا باشي

    ***************

دﻟـﻢ ﺑـــﻪ درد ﻣـﯽ آﯾـﺪ وﻗـﺘـﯽ
ﻣـﯿـﺒـﯿـﻨـﻢ ﻋـﺎﺷـﻘــﺎﻧـﻪ ھـــﺎﯾـﯽ
ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺑـــﻪ ﺗـﻮ ﻣـﯿـﮕـﻔـﺘـﻢ را ﺑــﻪ او
ﻣـﯿـﮕـفتي...
ﺻـﺒــﺮ ﮐـﻦ...!
دردم تنها اﯾـﻦ ﻧـﯿـﺴﺘـــــــ
ﻏـﺮورم ﻣـﯿـﺸـﮑـﻨـﺪ وﻗـﺘـﯽ
ﻣـﯿـديدم ھـﻤـﯿـﻦ ﻋـﺎﺷـﻘـﺎﻧـﻪ ھــﺎ
را او ﺑـــﻪ دﯾـﮕـﺮي ﻣـﯿـﮕـفت
ﺣـﺎﻻ دﯾـﺪي ﮐـﻪ ﺑـﺎ خيانتت
ھـﺮ دو تنهــا ﺷـﺪه اﯾــــــﻢ؟؟؟


برچسبـهـ ـا : خيانت به دل نشست،
بازدید:


♥ نوشته شده در ۱۷ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۷:۵۳ توسط گلپري: نظرات (0)

[ ]

Design By : Bia2skin.ir