به تنهاي عادت كردم

http://toptoop.ir/Siles/pic/a%20a%20s/50/toptoop.ir%D8%AS%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AS%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20S.jpg

 

تنهايي را دوست دارم عادت كرده ام كه تنها با خودم باشم،

دوستي ميگفت:

عيب تنهايي اين است !

 

كه عادت ميكني خودت تصميمي مي گيري،

تنها به خيابان مي روي،

به تنهايي قدم ميزني.

پشت ميز كافي شاپ تنهايي مي نشيني و

آدمها را نگاه ميكني،

ولي من به خاطر همين حس دوستش دارم.

تنها كه باشي

نگاهت دقيق تر مي شود و معنا دار

چيزهايي مي بيني كه ديگران نمي بينند،

در خيابان زود تر از همه ميفهمي پاييز آمده و

ابرها آسمان را محكم در آغوش كشيده اند

ميتواني بي توجه به اطراف،

ساعتها چشم به آسمان بدوزي

و تولد باران را نظاره گر باشي.

براي همين تنهايي را دوست دارم

زيرا تنها حسي است كه

به من فرصت مي دهد خودم باشم

با خودم كه تعارف ندارم

سالهاست به تنهايي عادت كرده ام…


برچسبـهـ ـا : تنها،
بازدید:


♥ نوشته شده در ۱۹ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۵:۴۲ توسط گلپري: نظرات (0)

[ ]

Design By : Bia2skin.ir