قرار عشق

اين منم كه اينگونه خسته ام
مني كه هميشه خوب بودم و خندآن
مني كه خنده هآيم مثآلي بود به مثآل ضرب المثل!
نمي توآني بفهمي و البته عجيب هم نيست برآيم!
چون “تـو”، “من” نيستي!

***********************

اره درد داره اون موقعي كه ميدوني دوستم داري ولي نبايد بروي خودت بياري

موقعي كه ميخواي اوني باشي كه من ميخوام اما نميشي

اون موقعي كه ياد كارام مي افتي يه لبخند مياد گوشه ي لبتو بعدش

هــــــــــــآي هـــــــــــــــــــــآي گريه ميكني

موقعي كه هستم قدرمو نميدوني اما وقتي كه ميرم

  اره درد داره موقعي كه دلت

يه چيزي ميگه عقلت يه چيزه ديگه

موقعي كه ميدوني كلي خاطر خواه دارم اما دلم پيشه يه

بي معرفتي مثل تو گيره موقعي كه نمي دوني كجامو

چطور ميگزرونم اره بد درد داره بدتر اينكه

ناراحتي دلت يه عالمه گريه ميخواد اما ميبيني نيستم

كه بغلت كنم ارومت كنم بگم ناراحت نباش قربونت برم

گريه نكن يا وقتي كه بهت زنگ نميزنم اما با شنيدن

صداي زنگ نفست بند مياد وقتي بهم نياز داري من نيستم بد درد داره

اره درد داره وقتي يهو احساس ميكني اسمت رو صدا كردم

اما متوجه ميشي كه فقط خيال بوده يا وقتي تو خيابون راه

ميري ميبيني همه دست عشقشون رو گرفتن اما تو

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ميدونم گفتن اين حرفها برا تو كه ميشنوي خيلي سنگينه اما

بد درد داره وقتي نگم تو نبودت اصلا ناراحت نيستم

راستي امروزم گذشتا بدونه تو يه درد ديگه به دردام اضافه شد

اما ميدوني چي برات ارزو كردم اينكه هميشه خوش باشي

و منو اصلا يادت نياد اما اگه هنوزم دوستم داري يه چيز رو

ازم يادگاري ببري برا خودت به دردت ميخوره اينكه اگه

كسي اومد تو زندگيت اوني بشي كه اون ميخواد نه

برا اينكه قدرتش رو بهت نشون بده بلكه بودني كه

براش مقدسي كه حتي دوست نداره كسي بهت نگاه كنه

حالا تو بگو نبودنم تو زندگيت درد داره من كه عاشقتم

مواظب خودت باش


برچسبـهـ ـا : درد داره،
بازدید:


♥ نوشته شده در ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۷:۵۲ توسط گلپري: نظرات (0)

[ ]

Design By : Bia2skin.ir