دنياي خيانت

بالاخره ياد ميگيري از يك دوستت دارم ساده براي دلت يك خيال رنگارنگ نبافي... كه رابطه يعني بازي و اگر بازي نكني مي بازي... كه داستانهاي عاشقانه از يك جايي به بعد رنگ و بوي منطق به خود ميگيرند... كه سر چهار راه با تهديد يك هوس شيرين چشمك مي زند... ياد ميگيري كه خودت را دريغ كني تا هميشه عزيز بماني... كه بايد صورت مساله اي پر ابهام باشي نه يك جواب كوتاه و ساده... كه وقتي باد مي آيد بايد كلاهت را سفت بچسبي نه بازوي بغل دستي ات را... روزي ميفهمي در انتهاي همه ي گپ زدنهاي دوستانه باز هم تنهايي.... و اين همان لحظه اي است كه همه چيز را بي چون وچرا مي پذيري ... با رويي گشاده و لبخندي كه ديگر خودت هم معني اش را نميداني.... دير يا زود اين را ميفهمي...

                       خدايا

 

             اين سرنوشتي كه برايم تجويز كرده اي

 

             عوارضش زياد است .......

 

             سينه ام ميسوزد ........

 

             چشمانم خيس اشك ميشود .......

 

             گلويم ميگيرد .......

 

            نفسم تنگ ميشود .........

 

                                راستي خدا

 

              دكتر ها ميگويند

 

              توده اي از حرف هاي نگفته در سر دري

                                   ********

 

ديشب در خواب ناگهان خدا در گوش من گفت:

 

تو را چه به عشق. . .

 

گفتم چرا؟

 

گفت تو خوابي و عشقت در آغوش ديگريست . . .

 

لبخندي زدم و گفتم :

 

خدايا اين مخلوق توست . . .

 

شايد تو خوابي كه خبر از رسم دنيايت نداري . . .

                      ********

قطره اشك...!

وقـتي از چـشمِ كـسي بيُــفتي ،


مثلِ يــك قـــطره اشك ..


ديگه فــرقـي نميــكنه كجـــا بـــاشي !؟


گوشه ي چشم ..


رويِ گونه ..


و يا ..


رويِ خــاك!


تـــو ديـگه چــكيــدي

دلشكسته.......!

يـــآدَت بـآشَـــد ...

دِلـَــت كــــﮧ شِكَـســـت...

سَــــرَت را بـــــآلا بـگـيـــرےتَـلافــــے نَكــُــטּ ...

فَـريــــــــآد نــَـــزَטּ ...

شَرمـگيـــــــטּ نَـبـــــآش ...!!

دِل ِ شِكَستـــﮧ گوشـه هآيــَـش تيــــز اَســــت...

مَبــــآدآ دِل و دَســـتِ آدَمـــے كــــﮧ روزے...

دِلــــدآرَت بــــود رآ زَخمــــے كُنـــے بــــﮧ كيــــטּ !!

مَبــــآدا كــــﮧ فَرامــــوش كُنــــے روزے شآديــَــش آرِزويــــت بــُـود...

صَبــــور بــــآش و سـ ـ ـ ـآكــِــت ...

 

تـــــو فكــــر كــــن .. 

سيــــگار كشيـــدن ..
 

ژستـــــ .. مردانه اي استـــ ..
 

امــــا ..
 

اتش گرفـــتن و بــي صـــدا سوخـــتن
 

كامــلا " زنـانــه " استـــــ ..

              ******

كداميك را سخت تر مي كشم…؟

 

خيلي وقت است فراموش كرده ام…


كداميك را سخت تر مي كشم…؟


رنج!


انتظار!


يا نفس را...


برچسبـهـ ـا : ،
بازدید:


♥ نوشته شده در ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۴۴:۵۰ توسط گلپري: نظرات (0)

[ ]

Design By : Bia2skin.ir