عاشقانه جالب

-بي خيال تمام هياهوي اطراف

بر ساحل زندگي قدم ميزنم بي خيال فكر تو

دنيايي خود را نقاشي ميكنم

بي خيال تمام انچه ك بايد باشد

نگين عشق را ب انگشت خود مي اويزم

بي خيال همه رفت ها

به داشته هاي خود دل مي بندم

                             من ي دخترم

{حواي}كسي نميشم كه ب {هواي } ديگري برود....

تنهاي را با كسي قسمت نميكنم ك روزي كسي تنهايم بگذارد....

روح خداست كه در من دميده شده و احساس نام گرفته 

                        ارزان نمي فروشم.....

دستهايم بالين كودك فردايم خواهد شد.....

بي حرمتش نمي كنم و ب هر كسي نمي سپارمشان....

                          پاييز است......

باران بي وقفه اين روزها هواي عاشقي ب سرم مي اندازد......

لبريز از مهرم.......اما استوارم.....

سوداي دلم قسمت هر بي سر و پاي نيست.

 دست از پا خطا كني...

تعويض ميشوي همين حوالي كسي شبيه توست

اين است.....پيام عشق هاي امروز.

 

عاشقانه نمينويسم ديگر...

اگر نوشتم دنبال مخاطب خواص نگردم....

چون كسي ارزش خاص بودن را ندارد!!!!                      مادر بزرگ مي گفت....

قبلت ك بي نظم زد

از هميشه عاشقتري

اشكت ك بي اختيار ريخت

از هميشه دلتنگتري

شبت ك با درد گذشت فكرت از هميشهدر گير تر است. 

گاهي بايد اروزهايت را مثل قاصدك بگذري كف دست

و بسپاريش به دست باد....تا بروند و سهم ديگران شوند. 

 

من در اين عرصه اغشته به بغض 

لب خندان ديدم

چشم گريان ديدم 

تو ب امار زمين مشكوكي

من به دلهاي زمين مشكوكم.گريه كردم اما بارها خنديدم

رمز بيداري را پشت بي خوابي اين ثانيه ها فهميدم

سگ مظهر و فا داريست.....اما هميشه ميگويند.....

مث سگ پشيمون ميشي

گويا اخر وفاداري پشيمونيست...

ب سلامتي احساسي كه له شد

به سلامتي اعتمادي كه ترك خورد

به سلامتي اشكاي كه هر شب ابروي دلم را برد

به سلامتي من ساده بودم دل به حرفات باخته بودم

 

سلامتي روزاي كه با تو تو خيال ساخته بودم.


برچسبـهـ ـا : متن و تصاوير -عاشقانه جالب-تنهاي-من ي دخترم-وفاداري-خطا كني،
بازدید:


♥ نوشته شده در ۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۵:۳۳ توسط گلپري: نظرات (0)

[ ]

Design By : Bia2skin.ir