عاشقانه هاي غمگين

   دلتنگم….
لبخند دروغكي چرا….؟؟
خوب نيستم . . .
مثل قرصي كه نيمه شب ، بدون اب گير مي كند.
گير كرده ام در گلوي زندگي . . .!!!
كاش مي توانستم راحت حرف بزنم . . .
چيزي بگويم از دلتنگي
ميان ادم هاي اين اتاق مجازي
فقط مي گويم دلتنگم
اين سكوت را دوست دارم
لال بودن را ترجيح ميدهم ، وقتي كسي نيست عمق درد پنهان شده در حرفهايم
را حس كند…

اﻭﺝ ﻣـﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﯾـﺶ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮﺩ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﭘﺴﺮﯼ ﺍﺯ ﮐﻼﻩ ﮔﯿﺲ، ﻣﻮﺑـﻨﺪ، ﻭ ﮔﻮﺷـﻮﺍرﻩ ، ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ .
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﭘﺴﺮﯼ ﺗﻮﯼ ﺩﻋﻮﺍ، ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻥ، ﺟﯿــﻎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ !
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺭﺍ ﻭﻗـﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺵ
ﺑﻪ ﺁﯾﻨﻪ ﺯﻝ ﻣﯿـﺰﺩ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺖ
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻡ :
ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺭﺍ ﻧـﺎﻣﻮﺱ ﺧـﻮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ،
ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﯾـﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿـﻦ ﺭﺍ.
ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾـﺪﻡ:
ﭘﺴﺮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﺗﺎ ﻫﺮﺷﺐ
ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺵ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻭﺝ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﯾﻦ ﻧسل ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﯾﺪﻡ…
ﭘﺴﺮ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣـﻦ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻋﺎﯾﻢ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:
“ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺖ ﻧﺪﻫﯽ”

در عجــــبم
از سيب خوردنمان
كه
از آن فقط “چوبش” باقي مي ماند…
مگـــــــــر اين همه چوب كه خورديم
از يك سيــــــــب … شروع نشد؟!

نتيجه تصويري براي متن غمگين تنهايي

 

تو كه هستي ...

تو كه پيشم هستي
همه چيز تند تر ميشود ...
ضربان قلبم تندتر مي زند ...
عقربه هاي ساعت تندتر مي دوند ...
از كسي شنيده ام
... درون ساعت كه آب برود
از كار مي افتد
يا دست كم عقربه هايش آرام تر حركت ميكنند!
امروز ساعتم را شسته ام !
و پهن كرده ام روي بند !
اينبار كه بيايي

هرگز زمان رفتنت نمي رسد

بازي حكم...

بازي حكم...

دم ازبازي حكم ميزني!

دم ازحكم دل ميزني!

بس به زبان قمار برايت ميگويم!

قمارزندگي را به كسي باختم كه تك دل راباخشت بريد!

باخت زيبايي بود!

يادم گرفتم به دل دل نبندم!

يادگرفتم ازروي دل حكم نكنم!

 

نتيجه تصويري براي متن غمگين تنهايي

اشتباه ...

ميدانـــے اشتباه از كجاست؟؟؟؟

از تو نيــست!!!!


 

اشتباه از "مــن" است...


 

هر جا رنجيـــدم به رويت نياوردم


 

"لبخنـــد" زدم


 

فكر كردے درد نداد

"محكــــم تر" زدے..

 

نتيجه تصويري براي متن غمگين تنهايي

تركتــــ ميكنـــــم و ...

تركتــــ ميكنـــــم و تنهايتـــ ميگـــ ــذارم...

تا بيـــ ــش از اين انرژي اتـــــ را صرف نكنــــــ ـي برايــــ...

صـــ ــادقانه دروغ گفتــ ــن..

خالـ ـــصانه خيانتـــــ كردن

و عاشـــ ــقانه بي وفايـــــي كردنـــ...

و چه حس پوچـــــي بود كه ميپنداشـــــتم 

لايــــــق اعتمــــادي....

        ** ******

دوست داشتن بهتره يا عشق

گفتي:به نظر تو دوست داشتن بهتره يا عاشق شدن؟

 گفتم دوستـــــــــــــــــــــــ داشتن...

 گفتي:مگه ميشه؟ آدما همه دوست دارن عاشق بشند.

 گفتم:اون كسي كه عاشقه مثل اين ميمونه كه

 داره تو دريا غرق ميشه ولي اون كه دوستــــتـــــ داره

 مثل اين ميمونه كه داره تو همون دريا شنا ميكنه و از شنا كردنش لذت ميبره.

 تو چشمام نگاه كردي و گفتي تو چي عاشق مني يا دوستــــمــــــ داري؟

 خيــــليــــــ آروم گفتم من خيلي وقته غرق شدم!!!

                  ******

جبران ...

گفت :جبران مي كنم ، گفتم كدام را؟
عمر رفته را
روح شكسته را
دل مرده اما تپنده را؟
حالا من هيچ
... ... جواب اين تار موهاي سپيد را مي دهي؟
نگاهي به سرم كرد و گفت.............
واي ... خبر نداشتم
چه پير شدي

گفتم :جبران مي كني؟
 

گفت: كدام را؟


برچسبـهـ ـا : دلتنگي- مردونگي-اشتباه-جبران،
بازدید:


♥ نوشته شده در ۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۳:۳۳ توسط گلپري: نظرات (0)

[ ]

Design By : Bia2skin.ir